1 2
     
     
     
95 - 100 Zgierz, ul. Żeromskiego 17,
tel./fax. (042) 716-34-46
tel./fax. (042) 717-19-89
e-mail: wieczorek@arg.pl
Projekt graficzny: M. Soczyński
Skrypt: A. Graczyk